STRUČNA SKUPINA

NUTRICIONIZAM

Urednici:

Dr. sc. Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.  slika Dr. sc. Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

Petra Mijić, mag. nutr. slika Petra Mijić, mag. nutr.

Doc. dr. sc. Valentina Rahelić, mag. nutr.  slika Doc. dr. sc. Valentina Rahelić, mag. nutr.

Renin – angiotenzinski sustav i kardio – reno metabolički sindrom: naglasak na programiranje u ranoj životnoj dobi

2024-05-28

0

CKM sindrom – jeste li pod rizikom?
CKM sindrom – jeste li pod rizikom?

Autor: Ndumele i sur. (Circulation) i Sneha Annie i sur. (Current problems in cardiology)

2024-05-15

0

Štitite bubrege i čuvajte srce razmišljajući o hrani kao o lijeku
Štitite bubrege i čuvajte srce razmišljajući o hrani kao o lijeku

Autor: Cardozo i sur. (Journal of Renal Nutrition)

2024-04-24

0

Could ultra-processed foods be the new 'silent' killer?

2024-04-21

0

Vegetarijanska prehrana kod kronične bubrežne bolesti
Vegetarijanska prehrana kod kronične bubrežne bolesti

Autor: Narasaki i sur. (Nutrients)

2024-03-14

0

ATLANTSKA PREHRANA – utjecaj na kolesterol i kardiometabolički rizik
ATLANTSKA PREHRANA – utjecaj na kolesterol i kardiometabolički rizik

Autor: Cristina Cambeses-Franco i sur. (JAMA network)

2024-02-15

0

Utjecaj prehrane i tjelesne aktivnosti na kvalitetu sna odraslih osoba

2024-02-15

0

Uloga prehrane u prevenciji karcinoma
Uloga prehrane u prevenciji karcinoma

Autor: Valentina Rahelić i dr.

2024-01-18

0