WEBINAR "Što s lipidima u novoj godini?"

Registrirajte se na webinar "Što s lipidima u novoj godini?" koji će se održati 29. siječnja 2024. godine u 18:00.

Saznaj više

Specifična akutna terapija migrene

Video tečaj u kojem se govori o akutnoj terapiji sa posebnim osvrtom na specifičnu akutnu terapiju u svjetlu novih mogućnosti koje sada imamo u liječenju migrene. Tečaj je bodovan od strane HLK do 05. travnja 2024.

Pogledaj tečaj

Edukacije

Filtriraj/sortiraj
TEČAJEVI WEBINARI KONGRESI
Fibrilacija atrija
Fibrilacija atrija

Voditelj: Prof. Robert Bernat; Dr. Borka Pezo Nikolić; Doc.dr.sc. Marko Nikolić; Ivo Planinc, dr. med.; Doc.dr. sc. Tomislav Letilović

#kardiologija

28.06.2021.

0

NT-PROBNP
NT-PROBNP

Voditelj: Akademik Davor Miličić

#kardiologija#srce

28.06.2021.

0

Dabigatran + idarucizumab = potpuna klinička sigurnost
Dabigatran + idarucizumab = potpuna klinička sigurnost

Voditelj: prof. dr. sc. Robert Bernat, dr. med., Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern, Njemačka doc. dr. sc. Sandro Brusich, dr. med., Kardiolog, KBC Rijeka Autori prikaza slučajeva: prim. dr. sc. Majda Vrkić Kirhmajer, KBC Zagreb, Zavod za bolesti krvnih žila,

#kardiologija

19.07.2021.

0

Hiperaktivnost simpatikusa
Hiperaktivnost simpatikusa

Voditelj: prof. dr. sc. Bojan Jelaković, dr. med., doc. dr. sc. Matias Trbušić, dr. med., prof. dr. sc. Alan Ružić, dr. med., doc. dr. sc. Boško Skorić, dr. med., prof. dr. sc. Damir Fabijanić, dr. med.

#kardiologija#srce

19.07.2021.

0

NT-PROBNP U DIJAGNOSTICI ZS
NT-PROBNP U DIJAGNOSTICI ZS

Voditelj: akademik Davor Miličić, dr. med. i Ines Balint, dr. med.

#kardiologija

19.07.2021.

0

Kronično zatajivanje srca
Kronično zatajivanje srca

Voditelj: Doc.dr.sc. Maja Čikeš dr.med., Jana Ljubas Maček, dr.med., Hrvoje Jurin, dr.med., Doc.dr.sc. Boško Skorić, dr.med.

#kardiologija#srce

19.07.2021.

0

"Meet the expert"

Voditelj: akademik Željko Reiner, dr.sc. Ivan Pećin, prof. dr. sc. Dijana Delić Brkljačić, doc. dr. Goran Krstačić i akademik Davor Miličić

#kardiologija

19.07.2021.

0

Lipidologija temeljena na modernoj znanosti
Lipidologija temeljena na modernoj znanosti

Voditelj: prof.dr.sc. Diana Muačević Katanec, Doc.prim.dr.sc. Mario Ivanuša, prof.v.š., FESC, dr.sc. Ivan Pećin, dr.sc. Tomislav Krčmar te dr.sc. Jure Samardžić

#kardiologija#srce

19.07.2021.

0

Prikazi slučajeva
Prikazi slučajeva

Voditelj: dr.sc. Ivan Pećin (KBC - Rebro, Klinika za unutrašnje bolesti, Zavod za bolesti metabolizma), Tomislav Krčmar dr.med. (KBC Vinogradska, Klinika za bolesti srca i krvnih žila) i dr.sc. Jure Samardžić (KBC - Rebro,Klinika za bolesti srca i krvnih žila)

#kardiologija#srce

19.07.2021.

0

Optimizacija terapije nakon infarkta miokarda

19.07.2021.

0

PCSK9 inhibitori (Praluent): inovativno terapijsko rješenje u regulaciji LDL kolesterola
PCSK9 inhibitori (Praluent): inovativno terapijsko rješenje u regulaciji LDL kolesterola

Voditelj: Moderator: doc.dr.sc. Boško Skorić Sudionici: Hrvoje Jurin, dr. med, Velimir Pivac, dr. med, Zoran Miovski, dr. med, Mr. sc. Frane Runjić, dr. med, doc. dr. sc. Ivan Pećin, dr. med, Irena Ivanac Vranešić, dr. med

#kardiologija

19.07.2021.

0

Predijabetes - bolest ili siva zona

18.12.2019.

0

Izvrsnost hrvatske kardiologije i hipertenziologije - Aritmologija
Izvrsnost hrvatske kardiologije i hipertenziologije - Aritmologija

Voditelj: Doc. dr. sc. Šime Manola, dr. med.; Prof. dr. sc. Diana Delić Brkljačić, dr. med.; Ante Anić, dr. med.; Doc. dr. sc. Vjekoslav Radeljić

#kardiologija#hipertenzija

21.01.2019.

0

PCSK9 inhibitori: od ideje do kliničke prakse
PCSK9 inhibitori: od ideje do kliničke prakse

Voditelj: akademik Davor Miličić; doc. dr. sc. Eduard Margetić; doc. dr. sc. Ivan Pećin; akademik Željko Reiner; prof. dr. sc. Luka Zaputović

#klinička praksa#kardiologija

19.12.2018.

0

Koji će bolesnik imati najveći benefit od liječenja PCSK9 inhibitorom

13.05.2020.

0

ESC/EAS 2019 smjernice za liječenje dislipidemija – Liječenje akutnog koronarnog sindroma prema novim smjernicama
ESC/EAS 2019 smjernice za liječenje dislipidemija – Liječenje akutnog koronarnog sindroma prema novim smjernicama

Voditelj: Velimir Pivac dr. med.; Frane Runjić dr. med.; Mislav Lozo dr. med.; dr. sc. Marin Pavlov; prim. dr. sc. Ivo Darko Gabrić

#smjernice#kardiologija

13.11.2020.

0

Prikazi slučajeva
Prikazi slučajeva

Voditelj: Dr.sc. Ivan Pećin, dr.med.; Tomislav Krčmar dr.med.; dr. sc. Jure Samardžić, dr. med.

#kardiologija#prikaz slučaja

13.05.2016.

0

Lipidologija temeljena na modernoj znanosti
Lipidologija temeljena na modernoj znanosti

Voditelj: dr. sc. Tomislav Krčmar dr.med.; prof.dr.sc. Diana Muačević Katanec dr.med.; dr.sc. Jure Samardžić; dr.med.; dr.sc. Ivan Pećin dr.med.; Doc.prim.dr.sc. Mario Ivanuša

#kardiologija

12.05.2016.

0

Fh kalkulator

13.05.2016.

0

Meet the Expert
Meet the Expert

Voditelj: dr.sc. Ivan Pećin; Akademik Davor Miličić; Akademik Željko Reiner; prof.dr.sc. Diana Brkljačić Delić dr.med.; Doc. prim. dr. sc. Goran Krstačić, dr.med. prof. v. š.;

#kardiologija

13.05.2016.

0

Rehabilitacija bolesnika nakon akutnog koronarnog sindroma

22.07.2016.

0

Novosti u zbrinjavanju bolesnika sa zatajivanjem srca
Novosti u zbrinjavanju bolesnika sa zatajivanjem srca

Voditelj: Prof. dr. sc. Maja Čikeš, dr. med.; prim. dr. Daniel Lovrić; Hrvoje Jurin, dr. med.; akademik Davor Miličić

#kardiologija#srce

15.02.2021.

0

Nova era u zbrinjavanju bolesnika sa zatajivanjem srca
Nova era u zbrinjavanju bolesnika sa zatajivanjem srca

Voditelj: Akademik Davor Miličić; Prof. dr. sc. Boško Skorić; Prof. dr. sc. Matias Trbušić; Prof. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić; Prof. dr. sc. Jozica Šikić; Prof. dr. sc Nikola Bulj

#kardiologija#srce

05.09.2023.

0

Risk factors for endothelial dysfunction and their consequences

07.06.2023.

0

ENVISAGE TAVI-AF
ENVISAGE TAVI-AF

Voditelj: Prof. dr. sc. Irzal Hadžibegović, dr. med.

#kardiologija#srce

07.06.2023.

0

Kako poboljšati ishode liječenja visokorizičnih pacijenata nakon AKS-a?
Kako poboljšati ishode liječenja visokorizičnih pacijenata nakon AKS-a?

Voditelj: Daniel Lovrić, dr. med.; Dr. sc. Marin Pavlov, dr. med.; Hrvoje Jurin, dr. med.

#kardiologija#cro-cot#venska tromboembolija

29.04.2021.

0

Tko se boji ježa još? - prvencija VTE
Tko se boji ježa još? - prvencija VTE

Voditelj: Prim. dr. sc. Marinko Vučić, dr. med.; Prof. dr. sc. Domagoj Delimar, dr. med.; Prof. dr. sc. Robert Kolundžić, dr. med.

#kardiologija#venska tromboembolija

23.02.2021.

0

Pridružite se medicinskoj revoluciji već danas!

PRIJAVITE SE